zaterdag 15 december 2012

Beter af geweest zonder die hervormingen! | The Economist

De Economist heeft een interessant en belangrijk artikel over de macro-econoom Claudio Borio. Zie de link onderaan. Ik licht er even deze twee drie zinnen uit (mijn vertaling):
Liberalisering, globalisering en stabiele inflatie beschouwen we als goede zaken. Maar, als meneer Borio gelijk heeft - en we zouden dwaas zijn om zijn stellingen van de hand te wijzen - dan hebben deze schijnbaar positieve ontwikkelingen enige zeer vervelende bijwerkingen. De controversiële implicatie daarvan is dat de bevolkingen van de rijke wereld beter af zouden zijn geweest zonder de hervormingen van de laatste tientallen jaren.
Het interessante is vooral ook dat dit in de Economist staat, het neo-liberale blad dat altijd pleitbezorger was van die hervormingen. Zegt het voort.

Reforming macroeconomics: Claudio Borio on the financial cycle | The Economist:

'via Blog this'

Geen opmerkingen: