maandag 3 december 2012

Misplaatste arrogantie van Rutte - Paul de Grauwe

Paul de Grauwe maakt zich nu echt kwaad. Over de arrogantie van onze premier Rutte. Niet alleen de arrogantie, maar ook het onbegrip van de premier over wat er nu eigenlijk in de eurozone aan de hand was en is. En over zijn, ja, wat is het, kwaadaardigheid? Of moraliserende onnozelheid? Om door te gaan met het ophitsen van de Nederlandse bevolking tegen de zuidelijke eurozonelanden? De Duitsers en de Nederlanders, dat wil zeggen, hun banken, waren even roekeloos met het uitlenen van geld naar de zuidelijke landen als die landen waren met het lenen van dat geld. Al dat uitgeleende geld is van die banken overgeheveld naar de overheidssector. En staat nu als vorderingen op de rekeningen van de Bundesbank en de Nederlandse Bank. En, in de woorden van Paul de Grauwe,
Met grote verbetenheid eisen die overheden nu hun geld terug van de zuidelijke landen.(...)
Wie treft er schuld in dit drama? Alleen de zuidelijk schuldenaars? Voor elke roekeloze schuldenaar is er een roekeloze schuldeiser. Zuid-Europese landen dragen schulden omdat ze op roekeloze wijze te veel geld hebben geleend. Het noorden draagt een even grote schuld omdat het zoveel mogelijk wou verkopen aan het zuiden en dat heeft gedaan door buitensporig veel krediet toe te staan zonder zich de vraag te stellen of dat allemaal wel terugbetaald zou kunnen worden. Het noorden nam dus een groot risico, en had moeten weten dat dat gedrag even roekeloos was als dat van het zuiden.
De moraliserende houding van de Nederlandse premier is dus totaal misplaatst. Ze getuigt van een fundamenteel onbegrip over de oorzaken van de eurocrisis. Zijn zedenpreken hebben tot gevolg dat de Nederlandse bevolking nog meer opgehitst wordt tegen de zuiderse landen.
Toen de eurocrisis uitbrak, stonden Rutte (en Angela Merkel) vooraan met dat ophitsen. De Grieken werkten zogenaamd niet hard genoeg en gingen veel te vroeg met pensioen. Dat was beledigend en ophitsend. Toegegeven, het had nog grover gekund (denk aan Wilders met zijn "knoflooklanden"), maar het was onverantwoord. En het is door de Grieken ook als beledigend opgevat. Zie nog eens dit bericht. Merkel slaat al een hele poos een andere toon aan. Ze heeft zich blijkbaar beter laten informeren dan onze premier gedaan heeft. Die blijft doorgaan met zich onverantwoordelijk te gedragen. Namens ons.

De Grauwe: Hollandse zedenpreken - Opinie - De Morgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten