dinsdag 18 maart 2014

Niet alleen vertrouwen in de banken sinds 2007 sterk gedaald, ook vertrouwen in de overheid

De OECD heeft het rapport Society at a Glance 2014 uitgebracht. Mijn oog viel op twee plaatjes. Het eerste laat de procentuele verandering zien in het vertrouwen van mensen in de financiële sector. Het is het plaatje links onderaan hier beneden. (Het is wat klein, maar als ik het groter maak, past het niet op de pagina.) Je ziet dat het vertrouwen in de financiële sector in alle OECD-landen samen (het rode lijntje) is afgenomen. Die afname is vooral groot in Ierland, België, Verenigde Staten, Spanje, Portugal en: in Nederland.

Dat we de banken minder vertrouwen, dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Maar je zou denken dat de overheden sterk in vertrouwen hadden kunnen winnen als ze deskundig en krachtdadig op het falen van de financiële sector en op de gevolgen daarvan voor de economie hadden gereageerd. Als ze hadden gedaan wat de economieboeken als verstandig beleid aanbevelen in een tijd dat de particuliere sector op grote schaal zijn schulden probeert terug te brengen.

Maar, je raadt het al, dat hebben ze niet gedaan. Integendeel, ze hebben er voor gekozen om de overheidstekorten terug te brengen, alsof daar de grote problemen lagen. Fout beleid.

En dus is ook het vertrouwen in de overheden sterk gedaald. Zie het plaatje rechtsboven. Het rode lijntje geeft weer aan wat de daling is voor alle OECD-landen samen. Je ziet dat in 25 landen, waaronder Nederland,  het vertrouwen in de overheid is teruggelopen. Negatieve uitschieters zijn Ierland, Portugal, Slovenië, Griekenland en India.

Niet alleen de banken, ook de overheden hebben in de ogen van de burgers gefaald. Dat had niet gehoeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten