zaterdag 5 november 2011

Verband tussen lage status en slechte gezondheid kan met piekeren te maken hebben

Het is al langer bekend dat een lage sociale status gepaard gaat met gezondheidsproblemen. Ook is bekend dat een slechte gezondheid niet alleen een oorzaak is van die lage status, maar dat lage status ook een oorzaak is van gezondheidsproblemen. Dat laatste komt weer niet alleen doordat een lage status samengaat met een laag inkomen, onverzekerd zijn tegen ziektekosten en slechte levensomstandigheden. Er zijn aanwijzingen dat het gevoel in een statushiërarchie onderaan te staan, negatieve gezondheidseffecten heeft.

Nieuw onderzoek geeft inzicht in een mogelijke achtergrond van dit verband. Het zou er aan kunnen liggen dat het besef een lage status in te nemen er toe leidt dat mensen daarover gaan piekeren. Onderzoekers noemen dat ruminative coping, het steeds maar stilstaan bij de oorzaken, gevolgen en symptomen van je lot. En het is bekend dat dit soort gepieker niet goed is voor je gezondheid. Je gaat er slecht van slapen, hebt meer kans op hart- en vaatproblemen en op ontstekingen.

In deze nieuwe studie is dit experimenteel onderzocht, door de ene helft van de proefpersonen (zoals meestal: studenten) te vragen zich voor te stellen dat ze in de toekomst een reünie van studiegenoten bezoeken en dat blijkt dat ze daar vergeleken met de anderen een lage status hebben. De andere helft werd gevraagd zich een hoge status voor te stellen. Vervolgens werd hen gevraagd om zich voor te stellen dat ze de dag na de reünie een dagboek bij hielden en op te schrijven wat ze daarin zouden noteren over hoe ze zich voelden, wat ze deden en wat ze dachten. Die zogenaamde dagboekaantekeningen werden gecodeerd voor de mate waarin ze aanwijzingen leverden voor de aanwezigheid van gepieker. Dat gebeurde door getrainde beoordelaars die niet waren ingelicht over de bedoeling van het onderzoek.

Het bleek dat degenen die zich een toekomstige lage sociale status voorstelden meer piekerden dan degenen die zich een hoge status voorstelden. Dat lag er overigens niet aan dat degenen die zich een lage status voorstelden negatievere gevoelens hadden dan de anderen.

Het is opvallend dat een zo eenvoudige en op het oog niet ingrijpende manipulatie, het je alleen maar voorstellen dat je een lage status hebt, al leidt tot een hoger niveau van piekeren.

1 opmerking:

wilma zei

Leuk,dit te lezen, één dag na het jaardiner in Groningen. Overigens,ik heb prima geslapen vannnacht!