woensdag 16 november 2011

Europese dwaasheid

Peter Radford wijst er op dat de financiële markten zich al meer uitsluitend op Duitsland richten. En dat de rentes op Franse en Nederlandse (!) staatsleningen al gaan stijgen. De volgende stap is dat de beleggers de hele Eurozone de rug toekeren. "Never has a continent been so horribly led, advised or managed."

European Foolishness « Real-World Economics Review Blog:

'via Blog this'

Geen opmerkingen: