maandag 28 november 2011

Schikkingen met banken niet oké. Waarheid moet boven tafel.

Eind oktober schreef ik in dit bericht dat ik schikkingen van banken met hun toezichthouder om een proces wegens fraude te voorkomen, oké vond. Mijn redenering was dat het vooral belangrijk is om de cultuur van onachtzaamheid en misleiding aan de kaak te stellen en dat dat waarschijnlijk beter lukt met zulke schikkingen dan met individuele strafzaken die er enkele personen als "boeven" of "schurken" uitlichten.

Ik schreef dat naar aanleiding van de schikking van 285 miljoen dollar van de Amerikaanse toezichthouder SEC met Citygroup. Zoals ik al vermeldde, kon de strafrechter er nog aan te pas komen en dat is nu gebeurd. Die rechter heeft de schikking afgekeurd, omdat hij noch fair, noch redelijk, noch adequaat, noch in het publieke belang is. Zie het bericht hieronder.

Met dat publieke belang bedoelt de rechter dat deze zaak te maken heeft met de transparantie van de financiële markten. En nu die financiële markten gezorgd hebben voor grote economische problemen die diep ingrijpen in de persoonlijke levens, is er een allesoverheersend publiek belang in het achterhalen van de waarheid. En de toezichthouder heeft daarin een taak.

Ja, daar zit veel in.

Judge Blocks Citigroup Settlement With S.E.C. - NYTimes.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten