zondag 6 november 2011

De echte oorzaken van de eurocrisis

Dit is een heel mooie analyse van Kash Mansori van de echte oorzaken van de eurocrisis. Zie het bericht hieronder. Ik vat het betoog in de volgende vier punten samen. 

1. Niet begrotingstekorten brachten de landen in de zuidelijke periferie (Griekenland, Italië, Spanje, Portugal) in de problemen, maar de grote instroom van kapitaal na de invoering van de euro en het plotseling beëindigen van die instroom.

2. Die landen zijn na de invoering van de euro zuiniger geworden dan dat ze daarvoor waren.

3. Waar hebben die landen dat instromende kapitaal voor gebruikt? Niet voor meer overheidsuitgaven en meer consumptie.

4. Conclusie: de eurocrisis is ontstaan door "bonanzas" van ingestroomd kapitaal en het plotseling stoppen daarvan. En die kapitaalsstromen waren te verwachten geweest als gevolg van de invoering van de euro.

Mijn conclusie:  Boodschappen van politici, zoals van Merkel en Rutte, dat Grieken lui zijn en te vroeg met pensioen gaan, waren niet alleen populistisch, maar ook onzakelijk omdat ze niet in verband stonden met de echte oorzaken. En daarom droegen ze niet bij aan het vinden van oplossingen.

The Street Light: What Really Caused the Eurozone Crisis? (Part 1):

'via Blog this'
Update. Zie nu ook het bericht Nogmaals de echte oorzaken van de eurocrisis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten