woensdag 2 november 2011

De eurocrisis: een actuele passage uit 2006

Via dit paper van Boot en Marinc uit 2008 kwam ik terecht op dit IMF-paper uit 2006 van Schinasi en Teixeira.  Daarin wordt vooruit gekeken naar een mogelijke toekomstige situatie van een bankencrisis waarin emergency liquidity assistance nodig is. Als ik het goed begrijp is dat een situatie die lijkt op de huidige. De auteurs komen tot de conclusie dat de omstandigheid dat de lender of last resort functie bij de nationale banken berust, en dus niet bij de Europese Centrale Bank, grote coördinatieproblemen met zich zou meebrengen. En ze eindigen met twee opties: (1) doorgaan met die grote coördinatieproblemen, of (2) centralisering, dus de lender of last resort functie bij de ECB onderbrengen. Citaat:
This option might emerge if coordination issues are not adequately resolved. As noted before, given the decentralized banking supervision and financial market surveillance, it may prove difficult to work out responsibilities on an ad-hoc basis in the midst of a crisis.
 Dat was in 2006. Ik vind dat wel een heel actuele passage.
Update. Zie nu ook het bericht "De eurocrisis was voorspeld".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten